Strefa klienta
 

Oferta

 • ELEKTRONICZNY SYSTEM ANKIET - pozwala na budowanie informacji statystycznych, jakie produkty preferują konsumenci, jakie marki najczęściej wybierają, jakimi czynnikami kierują się przy zakupach. Taka wiedza jest niezbędna przede wszystkim dla firm trudniących się sprzedażą on-line.

  Może służyć do promowania danej marki poprzez budowanie ankiety dotyczącej np. walorów smakowych, zapachowych, estetyki opakowania, dostępności, ceny dla promowanej marki oraz do odnajdywania marek preferowanych przez konsumentów, co z kolei pozwala na najbardziej trafny dobór asortymentu. Ankieter to globalna aplikacja modułowa, która może współpracować z każdą witryną internetową bądź w postaci odrębnej podstrony albo niezależnego od witryny modułu wykorzystującego tabelę zarejestrowanych użytkowników.

  W ramach oprogramowania w jednym czasie może występować wiele ankiet a do każdego z pytań w ramach ankiety można określić albo wybór jednokrotny albo wielokrotny. Ankieter może także służyć do promocji firmy poprzez przywiązywanie konsumenta np. poprzez comiesięczne losowanie nagrody spośród użytkowników, którzy oddali głos w danej ankiecie.

 • E-KSIĘGOWOŚĆ - oprogramowanie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczeniami w ramach firm lub działalnością usługową w zakresie biur rachunkowych. Umożliwia zamieszczanie na stronie internetowej, przy użyciu bezpiecznego łącza, informacji o bilansie księgowym, wysokości podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz o rozliczeniach w ramach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

  Funkcjonowanie oprogramowania ogranicza ilość zapytań od klientów dotyczących wskazanych danych jak również zapewnia klientowi bezpośrednią informację o jego sytuacji finansowej. Przewidziano także możliwość komunikacji pomiędzy klientami, a właścicielem witryny za pomocą niezależnych modułów opartych na bazach danych. Przesył informacji z pominięciem aplikacji komercyjnych typu Microsoft Outlook daje gwarancję poufności i bezpieczeństwa.

 • ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW - Oprogramowanie służy do możliwie najpełniejszego obiegu dokumentów w ramach tzw. Intranetu (sieci wewnętrznej). Umożliwia komunikację i przesył informacji, dokumentów, poleceń itp. Pomiędzy poszczególnymi pracownikami, zastępując popularną do tej pory formę pisemną. Pozawala na zaoszczędzenie czasu poszczególnym pracownikom i szybką reakcję na pojawiające się problemy.

  Jednocześnie jest zgodne z następującymi ustawami i aktami wykonawczymi: ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005r. Nr 64 poz. 565 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004r. Nr 100 poz. 1024), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych (Dz.U. 1999r. Nr 112 poz.1319 z późn. zmianami).

 • NEWSLETTER - oprogramowanie służące do komunikacji pomiędzy właścicielem witryny, a klientami. Klient w ramach newslettera, udostępniając swój adres poczty internetowej, wyrażą zgodę na powiadomienie go o nowościach, promocjach, konkursach, czy nowych produktach. Natomiast właściciel posiadając newslettera uzyskuje bieżącą informację o zainteresowaniu jego działalnością oraz ma możliwość budowania baz informacji o klientach z podziałem na grupy.
 • CHAT - oprogramowanie do prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym pozwala na prowadzenie konferencyjnych rozmów tekstowych wielu osobom jednocześnie. Możliwe jest tworzenie kont użytkowników zarówno stałych jak i tymczasowych. Posiada wbudowany panel administracyjny umożliwiający zarządzanie systemem chat - włączanie, wyłączanie emotikonek, dodawanie oraz usuwanie użytkowników, banowanie IP itp. Chat może posiadać również funkcję wykrywania i usuwania brzydkich wyrazów używanych przez rozmówców. System może tworzyć pełny zapis rozmów i przechowywać je w bazie danych.
 • SHOUT - jest to miniaturowy chat umieszczany najczęściej na głównej stronie witryny pozwalający jego użytkownikom na szybką wymianę poglądów. Umożliwia zachowywanie historii rozmów jak również obsługę emotikonek oraz użytkowników. Tak jak w jego starszego brata czyli CHAT , można w nim zastosować filtrowanie brzydkich wyrazów i zastępowanie ich np.: wykrzyknikami lub upomnieniem dla niekulturalnego użytkownika.
Licznik: 6012
Aleksander Trojanowski tel: 691 - 887 - 235, e-mail: trojan(ns)mnc.pl
xhtml css
All right reserved by AlexSoft